Welkom

Maak je je zorgen om het gedrag, welbevinden of gezondheid van je kind?

Je kind kan jouw diep raken in liefde, maar ook in angsten, ergernissen en zorgen.

Als iets je raakt, is het ook van jou. Als iets van jou is, kun je er iets mee!

Kinderen spiegelen met hun gedrag ouders, leerkrachten en volwassenen om hen heen. Door het kind te (leren) begrijpen kun je dus heel veel leren over jezelf.

Als kindertolk® vertaal ik het stuk dat jou zo raakt bij je kind naar de spiegel voor jou, zó dat je het herkent, inzicht geeft en verandering kan brengen.

Ik werk als kindertolk® volgens de PresentChild® methodiek. Dit is een prachtig en doeltreffend instrument om helder te krijgen wat er speelt bij jou én je kind. Een voordeel van deze methodiek is dat er niet met het kind gewerkt hoeft te werken. De stappen die jij als ouder in je eigen leven onderneemt, komen zowel jezelf als je kind ten goede. Je kind hoeft dan niet meer dit stuk van jou te dragen en is vrij om gewoon zelf kind te zijn.

In de naam PresentChild® zit driemaal de waardevolle betekenis van wat een kindertolk je helpt bewust te maken:

Precies zoals je kind nu aanwezig is, presenteert het je een levensles,                     een kostbaar geschenk